封装

 • SMA
 • ABS
 • SMA(DO-214AC)
 • DO-201AD
 • SMA(DO-214AC)
 • SMB
 • SOP-4
 • MBF
 • MBF-4
 • MBS
 • SMB(DO-214AA)
 • SMC(DO-214AB)
 • DO15
 • SMAF
 • SMC
 • SOD-323

正向电压Vf

 • 1V

反向电压Vr

 • 420V
 • 700V

反向电流Ir

 • 5MA

品牌

 • JINGDAO/晶导微
 • PANJIT/强茂
 • KEXIN/科信
筛选条数:50 清空筛选 应用筛选

所在地区

50
型号 品牌 批号 封装 参数规格 规格书 供应商 样片申请
整流器件
KEXIN/科信
19+
MBF
正向电压VF:1V;反向电压VR:420V;
反向电流IR:5MA;

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
KEXIN/科信
19+
MBS
正向电压VF:1V;反向电压VR:420V;
反向电流IR:5MA;

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
KEXIN/科信
19+
MBS
正向电压VF:1V;反向电压VR:700V;
反向电流IR:5MA;

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
PANJIT/强茂
SMB

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
20+19+
ABS

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
20+19+
MBF

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
20+19+
SMAF

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
20+19+
SMA(DO-214AC)

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2020+
SMA(DO-214AC)

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2019+
SOP-4

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
整流器件
KEXIN/科信
20+
SOD-323

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMA

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMA

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMA

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMB

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
DO-201AD

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2020+
SOP-4

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2019+
SMA(DO-214AC)

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2019+
MBF-4

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
整流器件
KEXIN/科信
19+
SMA

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
KEXIN/科信
19+
DO15

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
KEXIN/科信
19+
SMB

广东科信电子有限公司

品牌直营
整流器件
JINGDAO/晶导微
2019+
SMC(DO-214AB)

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
20+19+
SMA(DO-214AC)

深圳市百度微半导体有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMA

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
DO-201AD

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
SMA

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
DO-201AD

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
PANJIT/强茂
2020+
ABS

深圳市凯彬科技有限公司

品牌代理
整流器件
JINGDAO/晶导微
2020+
MBF-4

深圳市千佰易电子科技有限公司

品牌代理
上一页 1 2 下一页 共2页 转到

抱歉:此筛选条件下暂无相关数据!